Bàn lãnh đạo HT05

Các mẫu bàn lãnh đạo luôn được chú trọng hàng đầu khi thiết kế một công trình nội thất văn phòng cho các cơ quan doanh nghiệp. Vì đó là không gian làm việc của lãnh đạo và cũng là nới tiếp khách.